Wiki Academy Kosovo 2013 

 Wiki Academy Kosovo 2013 
 22-24 February 2013, Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Prishtines 

Article Contest Winners       Photo Contest Winners


Agjenda
Programi mund të ndryshoj

E premte, 22 Shkurt 2012
Ceremonia dhe fjalimet hapëse

 • 17:00Hapja e dyerve
 • 18:00Mirëseardhja, fjalimet hapëse nga të ftuarit e veçantë
 • 18:30Panel - "Wikipedia dhe Kosova"
 • 19:00Prezantimi i temave dhe ekipeve nga aplikantët (30 sekonda për secilin ekip)
 • 20:00Nata e miqësimit

E shtunë, 23 shkurt 2013
"Zhvillimi i artikujve"

 • 09:30Hapja e dyerve/Mëngjesi
 • 10:00Plani i ditës – qëllimet e ditës, caqet, pyetje & përgjigjie
 • 10:30Cikël prezantimesh: Shkrimi i artikullit tuaj të parë
  Zgjedhja e temës;

  Hulumtimi për Wikipedia

  Manuali i Stilit të Wikipedias;

  Shquarësia, referencimi dhe përgjigja në debatet e kërkesave për fshirje;
 • 11:30Puna në artikuj
 • 13:00Dreka
 • 14:00Prezantime paralele:
  Wikimedia si platformë për informacion shkencor;

  Ambasadorët e Wikipedias në kampuse;

  Ngritja e një kaptine të Wikimedias;

  Wikipedianët në rezidencë dhe QRpedia;

  Wikipedia/Wikimedia dhe të drejtat e njeriut;

  Wikimedia Commons.
 • 15:00Puna në artikuj
 • 17:00Panel – Wikipedia dhe GLAM-ët
 • 18:00Përmbledhja e ditës – Si ka shkuar dita, çfarë do të përmbajë dita në vazhdim, pyetje/komente
 • 18:30Darka
 • 19:00Puna në artikuj
 • 20:00Mentorët do të jenë të lirë të shkojnë

E diel, 24 shkurt 2013
"Përfundimi i artikujve dhe postimi"

 • 09:30Hapja e dyerve/Mëngjesi
 • 10:00Cikël prezantimesh:
  Wikit në procesin edukativ;

  GLAM-et Shkencore;

  Resurset e lira edukative (lirë si në liri).
 • 11:00Puna në artikuj
 • 13:20Dreka
 • 14:00Postimi i artikujve në Wikipedia
 • 17:00Panel: Komuniteti global i Wikipedias, Wikipediat ballkanike, Animet
 • 18:00Cikli përmbyllës - prezantimi i artikujve (45 sekonda për secilin ekip)
 • 19:00Vlerësimi nga juria
  Juria rishikon artikujt dhe zgjedhë fituesit
 • 20:00Koktel
  Ceremonia e ndarjes së çmimeve
  Shpallja e fituesve në garën e artikujve dhe fotografive

Organizatorët

Partnerët

Mbështetësit

Ky projekt zhvillohet në kuadër të Strategjisë së Diplomacisë Digjitale të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës.